Velkommen til vores hjemmeside

.

Bemærk vi er kommen i besiddelse af protokoller fra starten af koret, hvor der er referater for hvert år om korets virke, skrevet af Dagmar og Gertrud. Jeg vil prøve at kopier noget ind på hjemmesiden!!! 

Velkommen til vores hjemmeside

               
 
 
    Fra 30 års jubilæum.
   
 

Nim Sangkor – 30 år billed må ikke gengives
 

 

Når Nim Sangkor mødes for sidste gang i vinter på Nim skole er det 30. sæson i korets historie, der er forbi. Koret slutter denne sæson med en forårskoncert.
Det hele begyndte i skolestuen i Nim I 1975 hos Bjarne Haahr, hvor sangglade Nim borgere bad om at få lov til at synge i et kor. Det startede med danske sange og viser, men efterhånden viste det sig, at Bjarne Haahr havde komponeret en skat af melodier der endte med en hel sangbog. Koret fik lov til at synge fra den nye bog, glade sange og et helt korværk som Bjarne Haahr og den mangeårige korleder Birte Knudsen indstuderede og som koret fik lov til at præsentere ved flere minderige koncerter.
Det rygtedes snart, at det var godt at synge i Nim, koret voksede med medlemmer fra Horsens, Rask Mølle, Bryrup og ikke mindst Brædstrup.
Det er sjovt, sundt og festligt at synge i kor og derfor bliver sangerne ved i årevis, og andre kommer til. Det understreges ved hyggearrangementer i årets løb, og ved udflugter hvor koret præsenterer sit program i kirker og forsamlingshuse. Det sociale samvær udbygges på turene, og der er store oplevelser undervejs. En gang sagde Birte Knudsen: Hvorfor ikke tage til Island med indkvartering hos lokale korsangere og den helt store naturoplevelse, eller Bornholm eller kortræf med Langelands korene, hvoraf det ene kor har eksisteret i mere end 100 år.
Engang blev kormedlemmerne inviteret til at synge med i store opgaver som Mendelssohns Elias, Liden Kirsten og Händels Messias. Nogle syntes, det var for svært, men andre at det var en musikalsk udfordring, der fik de små nakkehår til at rejse sig.
De sidste fire år har Thue Dich ledet Nim Sangkor med stor musikalitet, godt humør og tålmodig overbærenhed så sangglæden er helt intakt i det store kor. Repertoiret består af sange og viser både på dansk og engelsk samt gospel.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
Nim Sangkor – 30 år
2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 45, 2008
 
Uge 44, 2008
 
Uge 43, 2008
 
Uge 42, 2008
 
Uge 41, 2008
 
Uge 40, 2008
 
Uge 39, 2008
 
Uge 38, 2008
 
Uge 37, 2008
 
Uge 36, 2008
 

Arkiv for 2008
 
Arkiv for 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Velkommen til vores hjemmeside

Efteråret 1975 startede Nim sangkor
med følgende deltager
Birgit og Jørgen Elsborg
Ingeborg og Nørgård Petersen
Conni og Arne Rasmossen
Eva og Jens Jepsen
Anna Rebekka og Hans Laursen
Peter Høj Madsen
Ernst Bertelsen
Signe Petersen
Mia Jørgensen
Astrid Haahr
Marie Andresen
Brodersen
Grete og Bent Jørgensen
ialt 21

Nim kor har nu fejret 40 års jubilærum d. 18. okt. 2015 i Nim forsamlingshus,

med deltagelse af nuværende og tidligere kormedlemmer, samt korvenner fra Ry og Silkeborg 

Velkommen til vores hjemmeside

 
 Nim sangkor har nu fejret 40års jubilærum, med koncert i Nim forsamlingshus, det var 18 okt 2015. med over 80 deltager.